Årskontroller

LØFT OG MASKINKONTROLL

Enkelt – fagmessig – i system

 Arbeidsmiljøloven «Bruk av arbeidsutstyr» (best nr 703 ) 
«Forskriften setter krav om at arbeidsgiver kun skal stille til rådighet for arbeidstakerne i virksomheten arbeidsutstyr som oppfyller de bestemmelser som enhver tid gjelder for arbeidsutstyret. Dette gjelder også arbeidsutstyr som skal ha CE merking og samsvarserklæring som viser hvilke direktiv som er oppfylt. Arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidsutstyrets tekniske krav ivaretas under bruken.»
Motordrift har siden 2007 vært sertifisert som sakkyndig virksomhet for å utføre lovpålagt årlig kontroll av arbeidsutstyr, herunder:
 • Anleggsmaskiner                                                                              
 • Lifter
 • G7 Vinsjer, spill, talje
 • G8 Lastebilkran (også Minikraner < 10 tonn) 
 • G10 Hånddrevne kraner
 • G11 Løfteutstyr
 • G20 Andre fastmonterte hydrauliske kraner (gjelder også dekkskraner på båter inntil 15 meter brukt i oppdrettsnæringen.)
 • Bergingsbiler
 • Fallsikringsutstyr

        Kvalifisert kontroll av:

 • Løftebukker
 • Løftebord
 • Bakløftere
 • Kroklifter
chev

Årskontroll satt i system.
Det kommer alltid en dato for noe som skulle vært gjort i går, dette gjelder også maskinene.
La oss ta oss av den biten for deg.
Vi holder oversikt på din «neste» kontroll, og du blir varslet når tiden er inne. Mange firmaer har flere enheter hvor det kan være lurt og samle dem innenfor samme periode. Deltakelse i dette systemet vil også kunne brukes som deres egen «rutine for sakkyndig kontroll», som skal gå frem av bedriftenes internkontrollsystem.
Ta kontakt for faglig kontroll og en prat om systemet.
Husk! Det er bedre økonomi å ta småtingene etterhvert.
Sertifikat sakkyndig Motordrift Ørjan Knutsen ATS-504 18-09-2020