LØFT OG MASKINKONTROLL

DRAMMEN – BUSKERUD

Motordrift er sertifisert som sakkyndig virksomhet, for å utføre lovpålagt årskontroll av arbeidsredskaper.
Vi tilbyr kontroller og tjenester for industri- og anleggsbransjen.
Vi finner utstyr og maskiner som passer til din bedrift.
 
Graver